(Svenska) offra verb (även allmänt " avstå ifrån"), (Engelska) sacrifice [also commonly " give up"]
Grammatikkommentar: A & x (på B/y); A & sig för B/x
Uttal: [²'åf:rar]
Se :
Böjningar: offrade, offrat, offra, offrar
Synonymer: ge upp
Definition: lämna ifrån sig (något värdefullt) för en god sak
Exempel: offra livet (give one's life),
      offra tid och pengar på sina intressen (spend time and money on one's interests),
      offra sig för familjen (sacrifice oneself for one's family)

Tyckte du översättningen var dålig? Testa slå upp en fras eller mening i lexikonet så kanske det blir bättre.