gravations|bevis [²gravasj'o:nsbevi:s] subst.  
gravations|bevis, gravationsbeviset, gravationsbevis, gravationsbevisen
intyg från domstol med uppgift om vilka inteckningar ("panter") som tagits på (el. "belastar") en viss egendom t ex fastighet
rasitustodistus  
Tingsrätten (inskrivningsmyndigheten) utfärdar gravationsbevis. ("Rasitustodistuksen antaa käräjäoikeus (rekisteriviranomainen)")Tyckte du översättningen var dålig? Testa slå upp en fras eller mening i lexikonet så kanske det blir bättre.