föder [f'ö:der] verb  
föder, födde, fött, föd, föda
ge liv åt
(även bildligt "ge upphov till")
parir; alumbrar; dar a luz  ("también fig.: dar origen a algo, crearlo") (realizar las hembras de los animales mamíferos la función de expulsar al exterior al hijo que han concebido)

Exempel:

  • hon födde en flickaDio a luz una niña.
  • jag är född i BoråsNací en Borås.
  • våld föder våldLa violencia engendra violencia.föder [f'ö:der] verb  
föder, födde, fött, föd, föda
ge föda
alimentar   (dar comida)föder upp [fö:der'up:] verb  
föder upp, födde, fött, föd, föda
ge foder åt; få att växa
criar   (hacer que se reproduzcan los animales y alimentarlos y cuidarlos)

Exempel:

  • föda upp hästarcriar caballosmedfödd [²m'e:dföd:] adj.  
medfödd, medfött, medfödda
som man har från födseln; ärftlig
congénito; innato; connatural   (se dice de lo que ha nacido con el ser que lo tiene y no es adquirido o aprendido)Tyckte du översättningen var dålig? Testa slå upp en fras eller mening i lexikonet så kanske det blir bättre.