klistrar [²kl'is:trar] verb  
klistrar, klistrade, klistrat, klistra
fästa med klister, limma
pegar; adherir   (encolar)Tyckte du översättningen var dålig? Testa slå upp en fras eller mening i lexikonet så kanske det blir bättre.