Kostran korrigerades till fostran

fostran [²f'os:tran] subst.  
fostran, fostran
social träning av barn och ungdomar inför vuxenlivet, uppfostran
crianza   (educación social de niños y adolescentes para la vida adulta)Tyckte du översättningen var dålig? Testa slå upp en fras eller mening i lexikonet så kanske det blir bättre.