fri|släpper [²fr'i:slep:er] verb  
fri|släpper, frisläppte, frisläppt, frisläpp, frisläppa
frige
Användning: mest i lös sms
liber(t)ar   (poner en libertad)

Exempel:

  • fången frisläpptesEl prisionero fue excarcelado.släpper [sl'ep:er] verb  
släpper, släppte, släppt, släpp, släppa
lossa eller tappa greppet om något
(även "låta förflytta sig fritt"; bildligt "ge upp, överge")
soltar; ceder; perder el control de (algo)  ("también: permitir libertad de movimiento; fig.: abandonar, dejar")

Exempel:

  • släpp mig!¡Suéltame!
  • släppa (loss) fångarnaponer en libertad a los presos
  • släppa ut vattnet ur bassängensacar el agua de la piscina
  • du får inte släppa kontakten med barnenNo debes perder el contacto con los niños.släpper [sl'ep:er] verb  
släpper, släppte, släppt, släpp, släppa
upphöra
aflojar (perder fuerza); soltarse; mermar; cesar; aliviarse (dolor); suavizarse  

Exempel:

  • värken släpperEl dolor se (me) está aliviando (o pasando).Tyckte du översättningen var dålig? Testa slå upp en fras eller mening i lexikonet så kanske det blir bättre.