tecknar [²t'ek:nar] verb  
tecknar, tecknade, tecknat, teckna
meddela med tecken, signalera
hacer señas   (comunicarse por signos; dar a entender)

Exempel:

  • hon tecknade åt mig att stannaMe hizo señas de que me quedara.tecknar [²t'ek:nar] verb  
tecknar, tecknade, tecknat, teckna
göra teckningar, rita
(även bildligt)
dibujar  ("también fig.") (delinear; trazar)

Exempel:

  • teckna en bakgrund till händelsernadescribir los antecedentes de los hechos

Avledningar:

  • tecknare dibujantetecknar [²t'ek:nar] verb  
tecknar, tecknade, tecknat, teckna
juridiskt binda sig för något (genom att skriva sitt namn etc)
firmar   (suscribir; comprometerse legalmente a algo (poniendo su firma, etc.))

Exempel:

  • teckna ett avtalfirmar un contratokänne|tecknar [²tj'en:etek:nar] verb  
känne|tecknar, kännetecknade, kännetecknat, känneteckna
utmärka, karakterisera
distinguir   (caracterizar)undertecknar [²'un:der_tek:nar] verb  
undertecknar, undertecknade, undertecknat, underteckna
skriva sin namnteckning under
firmar   (poner uno su firma)upptecknar [²'up:tek:nar] verb  
upptecknar, upptecknade, upptecknat, uppteckna
anteckna, skriva ned
anotar; tomar nota de; consignar   (apuntar; registrar)Tyckte du översättningen var dålig? Testa slå upp en fras eller mening i lexikonet så kanske det blir bättre.