upfattning korrigerades till uppfattning

uppfattning [²'up:fat:ning] subst.  
uppfattning, uppfattningen, uppfattningar
det att kunna uppfatta något (med sinnena)
entendimiento   (percepción; inteligencia)

Sammansättningar:

  • uppfattnings|förmågainteligencia; capacidad de comprensiónuppfattning [²'up:fat:ning] subst.  
uppfattning, uppfattningen, uppfattningar
mening, åsikt
opinión; parecer   (concepción; idea)

Exempel:

  • enligt min uppfattningen mi opinión; a mi entender
  • få en uppfattning om skadornahacerse una idea de los daños (sufridos, causados)miss- [²m'is:-] förled  
icke-, dålig, felaktig etc
(indica negación, deficiencia, mala calidad, etc. del elemento que sigue en el compuesto)

Sammansättningar:

  • missnöjdinsatisfecho
  • misslyckasfracasar; fallar
  • miss|uppfattning malentendido
  • miss|växt mala cosechamissuppfattning [²m'is:up:fat:ning] subst.  
missuppfattning, missuppfattningen, missuppfattningar
felaktig uppfattning, missförstånd
malentendido; interpretación equivocada  Tyckte du översättningen var dålig? Testa slå upp en fras eller mening i lexikonet så kanske det blir bättre.