(Svenska) förskingra verb, (Engelska) embezzle, misappropriate
Grammatikkommentar: A & (x)
Uttal: [försj'ing:rar]
Se :
Böjningar: förskingrade, förskingrat, förskingra, förskingrar
Synonymer: försnilla, stjäla, undansnilla
Definition: göra av med pengar som man har fått ansvar för, förslösa
Exempel: han anklagas för att ha förskingrat företagets medel (he is charged with embezzling company funds)
Avledningar: förskingrare (embezzler)

(Svenska) försnilla verb, (Engelska) embezzle
Grammatikkommentar: A & x
Uttal: [för_sn'il:ar]
Se :
Böjningar: försnillade, försnillat, försnilla, försnillar
Synonymer: förskingra, slarva bort, undansnilla
Definition: förskingra
Exempel: kassören försnillade nästan en miljon kronor (the treasurer embezzled almost a million kronor)

Tyckte du översättningen var dålig? Testa slå upp en fras eller mening i lexikonet så kanske det blir bättre.