(Engelska) mandated verb, (Svenska) se mandate
Grammatikkommentar: imperfekt och perfekt particip av mandate

Tyckte du översättningen var dålig? Testa slå upp en fras eller mening i lexikonet så kanske det blir bättre.