Engelskt lexikon

På denna sida kan du slå upp ord i vårt engelska lexikon / uppslagsverk för att se ordens betydelse. Skriv in ett engelskt ord i rutan här ovan för att se dess betydelse. I dagsläget har vi endast engelskt lexikon men i framtiden kommer vi erbjuda ett svenskt lexikon.

För att slå upp ett engelskt ord så skriver du det i rutan under förstoringsglaset och tycker sen på “Slå upp”. Du kommer då få en tydlig beskrivning på vad ordet betyder. Du kommer få presenterat för dig vilken ordklass ordet tillhör samt hur du uttalar det. I många fall får du en eller ett par beskrivningar av ordet och några exempel på hur man kan använda det.